BİRİNCİ KADEME BOKS YARDIMCI ANTRENÖR KURS DUYURUSU

 

Federasyonumuzun 2019 faaliyet programında yer alan 1. Kademe Boks Yardımcı Antrenör Kursu 30 Eylül – 11 Ekim 2019 tarihleri arasında İzmir’de yapılacaktır. Kurs Başvuruları E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecektir.

E-Devlet Başvuru Rehberine Ulaşmak için TIKLAYINIZ

YAPILACAK OLAN BOKS 1.KADEME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

a)En az Lise veya dengi okul mezunu olmak, ( Milli sporcularda tahsil şartı aranmaz.)

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli İflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi  ceza almamış olmak,

d) En az 20 yaşını doldurmuş olmak

e) 07/ 01 /1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

f) En az 3 yıl Lisanslı Boks yapmış olacak, olduğuna dahil Boks yaptığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden 3 yıllık Lisanslarını çıkartıp dosyalarında bulunacaktır.

KURSA KATILACAKLARDAN İSTENEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ
 • Başkan
 • Duyurular
 • Kurullar
 • Basın
*
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10