DİSİPLİN KURULU ÇAĞRISI!

Türkiye Boks Federasyonu Disiplin Kurulu, aşağıda yer alan hususlarda ismi geçen sporcuya ulaşamamış, bu nedenle ilgili duyuru 1 Mart 2017 tarihi itibariyle kamuoyuna duyurulmak üzere federasyonumuz resmi web sitesinde de yayımlanmıştır.

Federasyonumuz sporcularından Melisa Şevval KARATEPE hakkında Disiplin Kurulumuz tarafından yürütülen soruşturmaya esas olmak üzere ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne yazı yazılmış ancak Sporcu Melisa Şevval KARATEPE'ye ulaşılamaması sebebiyle savunması alınamamıştır.

Hak kaybına uğranmaması için ekte belirtilen şikayete ilişkin yazılı savunmanızı işbu ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Federasyonumuza ulaştırılmasını aksi takdirde savunmanızdan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar olunur.

1) Şikayet dilekçesi
2) Disiplin Kurulu tarafından yazılan savunma talebi yazısı
3) İlgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün sporcuya ulaşamadığına dair yazı

İlgili ekler

 • Başkan
 • Duyurular
 • Kurullar
 • Basın
*
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10