SPOR TOTO TÜRKİYE BOKS LİGİ


 
AMAÇ:

Madde 1- Bu talimatın amacı, Büyük Erkekler Türkiye Boks Liginin kuruluşu, işleyişi, ligde yer alan kulüpler arasında yapılacak olan boks müsabakalarını, müsabaka sonuçlarının tescili ve bu faaliyetlerin Uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usulleri belirlemektir.

KAPSAM:

Madde 2- Büyük Erkekler Türkiye Boks Liginde yer alan kulüpler arasında yapılacak bütün resmi ve özel müsabakaların yönetimi ve meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.

DAYANAK:

Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 01/10/2014 tarih ve 29136 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde 4- Bu Talimatta geçen:

Genel Müdürlük                            Spor Genel Müdürlüğünü,

Genel Müdür                                 Spor Genel Müdürünü,

Federasyon                                   Boks Federasyonunu,

Federasyon Başkanı                     Boks Federasyonu Başkanını,

Lig Yürütme Kurulu                        Federasyon Başkanının seçeceği kişilerden oluşan kurulu,

AIBA                                              Dünya Boks Birliği’ni

EUBC                                            Avrupa Boks Konfederasyonu’nu

İl Müdürlüğü                                  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü

İl Müdürü                                      Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’nü

Lig                                                 Büyük Erkekler Türkiye Boks Ligi’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas Hükümler

Lig’in Yapısı

Madde 5- Türkiye Boks Ligi en fazla 12 takımdan oluşacaktır. Lig kurulumunda 12’den fazla kulüp müracaat ederse, Kulüplerin seçimi ile her hangi bir sebeple lig’de yer alacak takımların sayısında azalma olması durumunda, kulüplerin seçimi ve yeni kulüp eklenmesi veya mevcut durumla lige devam edilmesi kararı Federasyon Yönetim kurulu tarafından yetkilendirilmiş, Türkiye Boks Federasyonu Lig Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Madde  6- Türkiye Boks Ligi Büyük Erkekler Kategorisinde 19-40 yaş arası sporculardan oluşan takımlar arasında tek devreli lig sisteminde oynanacaktır. Lige katılacak takımlar sezon başında sporcu listelerini lisansları ile birlikte Federasyona tescil ettirecekler, tescil edilen sporcuların dışında başka sporcu ile müsabakalara katılamayacaklardır.

Madde 7- Takımlar sezon içinde transfer ettikleri sporcuları müsabakalara dahil edebilmeleri için müsabaka tarihinden en geç bir hafta önce Federasyona tescil ettirmek zorundadır. Aynı zamanda transfer edilen sporcu için aynı sezonda başka bir kulüp adına ligde müsabakaya katılmamış olma şartı aranacaktır.

Madde 8- Türkiye Boks Ligi (46-49)-52-56-60-64-69-75-81-91 ve +91 Kg’lar olmak üzere 10 sıklette oynanacak Lige katılan tüm takımlarda en az 8 sıklette, en az bir sporcu bulundurma zorunluluğu aranacaktır.

Madde 9- Her takım kadrosunda yabancı uyruklu sporcu bulundurabilir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu sporcular Resmi Makamlardan alınan İkamet Teskeresi ve sporcu lisansı ile kulüpleri adına müsabakalara iştirak edebilirler. Her takım bir müsabakada en fazla 3 yabancı uyruklu oyuncu oynatabilir.

Madde 10-

Lig’e katılacak takımlar, takım teşkilini oluşturabilmek için, lisansı başka bir kulüpte olan sporcular ile kiralık sporcu sözleşmesi yapmak kaydı ile Lig’de kiralık sporcularla müsabakalara katılabilir.

- Bir sporcu bir lig sezonu boyunca sadece bir kulüp adına kiralık sözleşmesi imzalayabilir ve bir kulüp adına müsabakaya çıkabilir.

- Kendi kulübünden ligde müsabakaya çıkmış olan sporcu, ligin diğer haftaları için başka bir kulüple kiralama ve transfer yapamaz.

- Bir kulübe kiralık olarak giden sporcunun lig müsabakalarını içeren bütün hakları sözleşme süresince kiralık olarak gittiği kulübe aittir.

- Kiralanan sporcu, kiralandığı kulüp adına müsabakaya çıkmayı reddederse bütün sorumluluk tamamı ile kulübüne aittir.

Madde 11- Kulüpler isterlerse Sponsorluk yapan kurumların ünvanını kulüp isimlerine ekleyebilir sezon boyunca kullanabilirler.. Sponsor logolarını ve isimlerini atlet, şort ve eşofmanlarda kullanabilirler. (Sponsorluk işlemleri GSGM sponsorluk yönergesi hükümlerine göre yapılır.)

Madde 12- Müsabakaların Teknik Toplantıları ve tartıları Müsabaka tarihinden bir gün önce en geç saat 19:00’da, federasyon tarafından daha önce belirtilen yerde yapılacaktır.

Madde 13- Tartı öncesi sporcular doktor kontrolünden geçecek, tartı esnasında sporcular , lisansları ile birlikte nüfus cüzdanı veya pasaport göstermek zorundadırlar. Tahrifatlı olan kimlik ve lisanslar kabul edilmeyecek ve tartıya alınmayacaktır.

Madde 14- Tartı esnasında veya müsabaka esnasında sakal veya bıyıklı sporcular tartıya ve müsabakaya alınmayacaktır.

Madde 15-  Müsabakalar AIBA ( Dünya Boks Birliği) müsabaka kuralları çerçevesinde yapılacaktır.

a ) - Müsabakalar 3 er dakikadan 3 raund üzerinden oynanacak.

b ) - (46-49) kg’ dan  64 kg dahil sıkletlerde 10 onz, 69 kg’dan +91 kg dahil sıkletlerde 12 onz boks eldiveni kullanılacak olup, müsabakalarda yalnız Federasyon tarafından verilen eldivenler kullanılacaktır.

c ) - Akreditasyon kartı yanında ve boynunda takılı olmayan antrenör ve sporcular müsabakaya alınmayacaktır.

d ) - Sporcular müsabakalara kırmızı ve mavi renkli atlet şort haricinde başka renk atlet şortla çıkamayacaktır.

e ) – Antrenörler eşofman, spor ayakkabı ile köşelere çıkacak herhangi bir aksesuar ( şapka, güneş gözlüğü v.s. ) takmayacaklardır.

f ) – Kulüpler eşofman ve atlet şortlara sponsor reklamı alabileceklerdir.

g ) – Müsabaka alanına (FOP) müsabakası olan antrenör ve sporcu ile görevli haricinde kimse alınmayacaktır.

h ) – Müsabakalar esnasında, salon içerisinde sporcu ısıtmak, lapa çalışması yapmak kesinlikle yasaktır.

ı ) – Sporcular kırmızı ve benzeri renkte dişlikle müsabakaya alınmayacaktır.

J ) – Müsabakalarda profesyonel bandaj kullanılacaktır.

k ) – Tartı esnasında sıkletlerde tolerans sıfır olacaktır.

Madde 16- Lig müsabakalarında AIBA tarafından tüm dünyada belirlenen Swiss Timing puanlama sistemi kullanılacaktır.

- Lig de galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan olarak hesaplanacaktır.

- Ligde iki takım arasında yapılacak müsabakalar sonucu en fazla puanı toplayan takım 3 puan alacaktır.

- Müsabakaların iki takım arasında oynanacak müsabakaların beraberlikle sonuçlanması durumunda her iki takım da birer puan alacaktır. (Örneğin: 5-5, 4-4 gibi)

- 11 hafta sonunda, lig bitiminde puan tablosunda eşitlik olması durumunda, aynı puana sahip iki takım arasında birbirleri ile sezon içinde oynamış oldukları müsabakaların sonuçlarına göre diğerine üstünlük sağlayan takım bir üst sırada olacaktır.

                a- Aralarındaki müsabaka veya müsabakaların takım puanına bakılır

                b- Aralarındaki maçların sonunda ferdi galibiyet sayısına bakılır,

                c- Şampiyonluğu belirleyecek iki takım beraberliği durumunda beraberlik bozulmaması durumunda, iki takım arasında Final müsabakası oynanır, eğer sonuç yine beraberlikle sonuçlanırsa Şampiyon olacak takım kura ile belirlenir.

Madde 17- Takımlar kulüplerinin antetli kağıtlarına veya kulüp kaşeli-kulüp başkanı tarafından imzalı müsabaka listelerini sıkletleri ve isimleri belirtilmiş şekilde yazarak Teknik toplantı öncesi kapalı bir zarf içerisinde müsabaka baş hakemine teslim ederler. Listeler (Esame Listeleri) Teknik toplantı esnasında iki takım idareci ve antrenörleri huzurunda açılır ve listeler açıldıktan sonra kesinlikle değiştirilemez. Tüm lig müsabakalarında tanıtım seremonisi yapılır.

Madde 18 -  Lig müsabakalarında maç sırası en küçük sıkletten başlar sırasıyla devam eder. Müsabakaya Teknik toplantı ve tartı esnasında ismi bildirilen sporcu haricinde başka sporcu katılamaz.

Madde 19 - Teknik toplantı ve tartıya katılmayan kulüpler hükmen mağlup sayılır ve diğer takım sporcu sayısı kadar ferdi galibiyet kazanarak 3 puan alır. Müsabakalara katılmayan takım hakkında Disiplin Kurulu gereken cezai müeyyideleri uygular.

Madde 20 – Lig müsabakalarında Büyük Erkekler Türkiye Boks Ligi Talimatı’nda bulunmayan konularda Federasyon Başkanı, Yönetim Kurulu ve Lig Yürütme Kurulu yetkilidir.

Madde 21 – Takımlar idari konularda bir dilekçe ile müsabakalardan sonra en fazla 2 (iki) gün içinde itiraz edebilirler. İkinci gün mesai saatini geçen süre sonunda yapılan itirazlar kabul edilmez. (Lisans, Hüvviyet Cüzdanı, Sahte Sporcu, Cezalı Sporcu v.s.) Bu itirazlar Lig Yürütme Kurulu tarafından incelenerek, konu hakkındaki görüş Boks Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından incelenip karara bağlanır.

 • Başkan
 • Duyurular
 • Kurullar
 • Basın
*
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10