TOHM UYGULAMA TALİMATI

Camiamızın değerli isimleri,

Spor Genel Müdürlüğü Makamının 14.12.2017 tarih ve 447922 sayılı oluru ile; uygulamada birliği sağlamak amacıyla hazırlanan "Olimpik Hazırlık Merkezleri Uygulama Talimatı" yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu talimata ulaşmak ve TOHM ile ilgili çeşitli belgelere ulaşmak için lütfen tıklayınız!

  • Başkan
  • Duyurular
  • Kurullar
  • Basın
*
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10